Arhīvs‎ > ‎

In Memoriam: Profesors Pēteris Laizāns (1930 - 2005)

  

  

Var runāt par Laizāna fenomenu Latvijas filosofijā. Viņa liktenis pierāda, kāds spēks ir garam kā intelektam, izturībai, draudzībai un gudrībai.
M. Kūle.

Cilvēka dzīvē patiesība un burvība ir nepieciešama kā viņa paša pieredzes neatņemamas sastāvdaļas. Šī atziņa ir tikpat vienkārša, cik nesaprotama.
M. Rubene.

P. Laizāns ir dzīva, staigājoša enciklopēdija, lielisks organizators un labs cilvēku pazinējs.
A. Milts
                                     ***

Pēteris Laizāns dzimis 1930. gadā Ludzas apriņķī.
1953. gadā viņš beidza LVU Vēstures fakultātes vēstures specialitāti un 1956. gadā - LVU Filoloģijas fakultātes aspirantūru. Darba gadi pavadīti pildot LU pasniedzēja, ZA Vēstures institūta Filozofijas sektora vadītāja, LU Filozofijas katedras docenta, LU Filozofijas katedras vadītāja, LU vecākā zinātniskā līdzstrādnieka un LU Filozofijas vēstures katedras profesora pienākumus.

 

  
Pēteris Laizāns Universitātes studiju laikā.


1962. gadā Pēteris Laizāns aizstāv disertāciju "Progresīvā filozofiskā doma Latvijā 19. gs. beigās", iegūstot Filozofijas zinātņu kandidāta grādu.  Kopš 1993. gada viņš ir Latvijas Republikas Filozofijas doktors.
Visu darba mūžu P. Laizāna zinātniskā darba tēmas saistījušās ar filozofijas vēsturi Latvijā un tās saikni ar klasisko vācu filozofiju, kā arī latviešu, vācu un poļu kultūras sakariem.
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā Pēteris Laizāns lasījis lekcijas par 17. un 18. gs. filozofiju, Latvijas filozofijas vēsturi, kā arī par filozofijas un tās virzienu interpretāciju Imanuela Kanta filozofijā.
P. Laizāns piedalījies vairāku nozīmīgu starptautisku konferenču vadīšanā un uzstājies tajās ar priekšlasījumiem:
            - starptautiskajā simpozijā "Imanuela Kanta "Tīrā prāta kritika" un mūsdienas" (Rīgā, 1981.g.)
            - Vispasaules latviešu zinātnieku 1. kongresā (Rīgā, 1991.g.)
            - Pāvesta Jāņa Pāvila II vizītei latvijā veltītajā simpozijā (1993.g.)
            - 15. Vispasaules filozofijas kongresā (1993.g.)
Profesora darbs universitātē palīdzējis izaugt vairākām nākamo filozofijas pasniedzēju paaudzēm.
1997. gadā Pēteris Laizāns apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa Goda zīmi.

Kolēģi, bijušie studenti, doktoranti un Latvijas Universitātes vadība ir pateicīga P. Laizānam par mūža devumu, kas veicinājis Latvijas filozofiskās domas noturību un attīstību. Kaut arī pēdējos gados grūtas slimības dēļ profesors vairs nevarēja aktīvi iekļauties filozofijas norisēs Latvijā, tomēr viņa garīgā klātbūtne pavadīja daudzus filozofiskus pasākumus.
                                                                (izmantoti materiāli no LU izdotās grāmatas "Filosofs starp tradīciju un pieredzi", R.,2004)


                                         * * * * *
Vēloties parādīt cieņu un mīlestību savam bijušajam pasniedzējam un kolēģim, katru gadu Pēterdienā filozofi pulcējās profesora mājā, lai runātu par filozofiju un dzīvi.
Šis uzņēmums tapis 2003. gada Pēterdienā, Tumšupē.
 

 

 
 
Comments