Par mums‎ > ‎

Uzdevumi

Mūsu uzdevumi un metodes:

- Uzturēt sakarus un nodrošināt turpmāko izglītību un darba pieredzes apmaiņu starp LV Filozofijas fakultātes pasniedzējiem, absolventiem un studentiem. Tas tiek veikts ar personīgiem kontaktiem, konferencēm, publikācijām un savstarpēju tikšanos.
- Veicināt bijušo Filozofijas fakultātes studentu un pasniedzēju piedalīšanos konferencēs, savstarpējās tikšanās, semināros, diskusijās utt.
- Izvēlēties un rekomendēt jaunus studiju priekšmetus novirzienus.
- Veikt izglītojošu darbību atbilstoši FAF mērķiem.
- Veicināt apmaiņas programmas, seminārus, tikšanās, piedalīšanos projektos, kā arī citas aktivitātes, kas izriet no FAF mērķa, uzdevumiem un metodēm.
- Veicināt informācijas apmaiņu starp FAF biedriem, savu iespēju robežās un ar tai pieejamiem līdzekļiem izdot FAF apkārtrakstu un citus informatīvus izdevumus.
- Sadarboties ar organizācijām, iestādēm, masu informācijas līdzekļiem, citām juridiskām un fiziskām personām, kas sekmē FAF uzdevumu un metožu īstenošanu.
- Veikt izdevējdarbību un citu uzņēmējdarbību saskaņā ar fonda mērķiem un uzdevumiem.
Comments